Een eind geleden kon ik andermaal een briljant idee lezen van onze onvolprezen minister van onderwijs Pascal Smet: hij wil Nederlandse leerkrachten naar België halen om het tekort in Vlaanderen op te vangen. Smet wil Nederlandse leraars naar Vlaanderen halen. Nu krijg ik van Pascal Smet, net als van Miet Smet destijds, een beetje “smet-vrees”. Nu ja, dat krijg ik van alle politici. Incompetentie troef (behalve in het departement zakkenvullen, natuurlijk).

Nu ken ik persoonlijk geen leerkrachten, maar uit de reacties op het artikel is wel één en ander af te leiden. Ik zet mijn conclusies even op een rijtje:

 1. er is helemaal geen tekort aan Vlaamse leerkrachten (netzomin als er een tekort aan ingenieurs is).
 2. leerkracht zijn is niet aantrekkelijk meer. Er is dus een daling van het aantal jongeren dat leerkracht wil worden. Niet verbazend als we de volgende punten bekijken…
 3. vaste benoemingen laten jaren op zich wachten, beginners mogen van hot naar her trekken om overal een paar uurtjes les te geven.
 4. beginners krijgen ook geen volwaardige job. Meestal enkel tijdelijke dingen van een paar uur per week.
 5. in sommige scholen verschijn je als leerkracht beter met een geweer én een zwarte gordel in één of andere vechtsport.
 6. leerlingen hebben altijd gelijk, de directie steunt de leerkracht niet tijdens conflicten (zie ook “Rechter veroordeelt leerling wegens pesten van leerkracht“ (gaat naar de wayback machine), waar een leerkracht tenslotte maar naar de rechter stapt, en daar ook gelijk haalt. Iets wat substantieel meer leerkrachten zouden moeten doen, we zijn veel te braaf.).
 7. leerkrachten in Nederland schijnen substantiëel meer te verdienen dan die in Vlaanderen. Zal Pascal bijpassen?

Dus, beste Pascal, zoals gewoonlijk (en net als uw collega’s) bakt u er weer eens niets van. U wordt niet gehinderd door enige dossierkennis, en al evenmin door contact met mensen op het terrein. De manier waarop het onderwijs werkt is een klucht. Een klucht die met de jaren alleen maar erger wordt. Dat ligt niet aan de leerkrachten, wel aan de opeenvolgende ministers die allerlei maatregelen in het leven roepen die er niets toe doen en alleen maar de verwarring groter maken.

En hebben we nog dit brlijant stukje denkwerk van de Open VLD , bij monde van Sas van Rouveroij: Open Vld neemt brugpensioen voor leerkrachten in het vizier. Ook hier kunnen we lezen dat de achtbare politici van mening zijn dat er een tekort aan leerkrachten is.

Het volk verdient de leiders die het heeft. Wij moeten een ongeloofelijke bende debielen zijn dus. Hoelang nog?

Tot slot: het artikel in kwestie:

Smet wil Nederlandse leraars naar Vlaanderen halen

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil nagaan of Vlaanderen geen leerkrachten uit Nederland kan aantrekken. In Nederland dreigen duizenden leerkrachten hun job te verliezen door bezuinigingen terwijl Vlaanderen kampt met een lerarentekort. Dat blijkt uit een brief van Smet aan zijn Nederlandse collega Marja van Bijsterveldt.

Nijpend tekort in Vlaanderen
Vlaanderen kampt met een nijpend lerarentekort. Een probleem dat de komende jaren nog groter dreigt te worden door de vergrijzing van het lerarenkorps, een toename van het aantal schoolgaande kinderen en een daling van het aantal jongeren dat voor een lerarenopleiding kiest. In Nederland dreigen dan weer 5.000 leerkrachten hun baan te verliezen door bezuinigingen.

Afspraken maken
Volgens Smet is daar voor zowel Vlaanderen als Nederland een kans weggelegd. In een brief aan zijn Nederlandse collega Marja van Bijsterveldt pleit hij voor een “systematische samenwerking om meer Nederlandse leerkrachten te overtuigen om desgevallend in Vlaanderen te werken”. In de brief zegt de sp.a-minister nog dat hij zijn administratie de opdracht heeft gegeven om afspraken te maken met het betrokken Nederlandse ministerie. “Mag ik u vragen of u daartegen enig bezwaar heeft?”, zo vraagt Smet aan zijn Nederlandse collega.

Er kwam ook een reactie op, die ik hieronder even weergeef:

Written by patrick on 19/09/2012.

Waar is men in het Dep. Onderwijs mee bezig?

Hier moet ik toch even ventileren….

 1. Bedenkingen over solliciteren en werken bij het Onderwijs
  Het gebeurt zelden dat je een antwoord krijgt op een kandidatuurstelling. Werklozen doen de moeite om zich kandidaat te stellen, waarom antwoorden de schooldirecties niet zelfs als de vacature reeds ingevuld werd.
 2. Het merendeel van de collega-leerkrachten doen hun werk. Maar ik ken vele oudere collega’s die vast benoemd zijn en dit niet doen. Hoe geraken zij door de jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken?
 3. In het merendeel van de leerplannen wordt er gevraagd om met ICT te werken en hun lessen aanpassen naar de echte wereld om zo de leerlingen te boeien. Ik ken niet veel collega’s die dit doen.
 4. Problematiek van de 10000 werkloze leerkrachten en duizend te korten aan leerkrachten:
  - ik heb met mijn diploma + GPB slechts een AND-bekwaamheid en kan dus niet starten
  - de Hogescholen leggen hun lat veel te hoog om je om te vormen naar het lesgeven in SO naar BaO. Je moet bvb. voor KleuterOnderwijs een muziekinstrument leren spelen in 3 maand. In muziekscholen doet men 1 volledig schooljaar over muzieknoten en daarna verschillende jaren voor een muziekinstrument.
  Met Nederlands op zijn “VTI’s” moet je volgende de docenten Hogeschool niet proberen om tewerkgesteld te worden in het BaO zolang je ABN niet zo goed als perfect kunt
 5. Je mag het nu draaien of keren, onze scholen worden langzamerhand ingepalmd door vreemde nationaliteiten. Soms kennen ze slechts een paar zinnen nederlands. Hoe kan je nu slagen in het Vlaamse Onderwijs als je geen ABN kent?
 6. In mijn laatste school (BSO) heb ik 50% een C-attest gegeven. De reden ligt gewoon dat ze niet willen werken en de school beschouwen als een speeltuin. De kwaliteit van leerlingen door de scholen afgeleverd aan de industrie gaat ieder jaar zienderoge achteruit.
 7. Ik heb bij mijn leerplannen waaraan ik moest voldoen problemen met het behalen van mijn doelstellingen. In het merendeel is er een groot te kort aan de middelen (infrastructuur is verouderd, didactische middelen en tools ontbreken)

Wanneer zal de Minister van Onderwijs iets ondernemen? Als het te laat is? Ondernemingen gaan dan hun werkkrachten in het buitenland halen of gewoon verhuizen naar het buitenland.